Odszkodowanie za opóźniony albo odwołany lot

źródło: pixabay

Wakacje to czas odpoczynku i podróży. Niekiedy jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem, także jeśli wybieramy podróż samolotem.

Lot może opóźnić nasze przybycie do celu i znacząco ograniczyć czas relaksu lub utrudnić powrót do domu. Może także zostać nieoczekiwanie odwołany. W takich sytuacjach pasażer może liczyć na pomoc i odszkodowanie.

W krajach Unii Europejskiej funkcjonują zunifikowane zasady odszkodowania i pomocy udzielanej pasażerom w przypadku opóźnienia i odwołania lotu. Zasady te określa Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady UE w ramach zapewnienia wysokiego poziomu ochrony pasażerów i konsumentów. Z praw zagwarantowanych niniejszym rozporządzeniem może skorzystać podróżny, który zaczyna, lub kończy lot w kraju członkowskim UE. Zobligowany jest także do posiadania potwierdzonej rezerwacji lotu i stawienia się na odprawę.

Opóźnienie lotu

By skorzystać z pomocy i ubiegać się o odszkodowanie, opóźnienie w miejscu docelowym musi przekraczać:

2 godziny w przypadku lotów do 1500 km

3 godziny w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 oraz wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 km

4 godziny w przypadku innych lotów

Przez cały czas oczekiwania pasażer powinien pozostawać pod opieką przewoźnika i otrzymywać jedzenie oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania. Może także liczyć na bezpłatne poinformowanie bliskich osób o problemach związanych z lotem. W przypadkach, gdy oczekiwanie przekracza jeden dzień, przewoźnik ma obowiązek zapewnić podróżującemu hotel oraz transport.

Odwołanie lotu

Pasażerowie, których lot został odwołany, mają możliwość wyboru:

1) zwrotu kosztów biletu po cenie za jaką został zakupiony,

2) lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu, albo

3) zmiany planu podróży do ich miejsca docelowego na porównywalnych warunkach.

Mogą także ubiegać się o odszkodowanie,  chyba że o odwołanym locie dowiedzieli się co najmniej 2 tygodnie przed planowaną datą wylotu, albo w czasie krótszym, ale zaproponowano im alternatywny lot, zapewniający dotarcie do miejsca docelowego w podobnym czasie.

Odszkodowanie

Pasażerom przysługuje odszkodowanie za opóźniony i odwołany lot. Kwota odszkodowania jest ustalana na podstawie długości lotu:

250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów

400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów

600 EUR dla wszystkich innych lotów.

Należy pamiętać, że przewoźnik nie wypłaca odszkodowania w przypadku, gdy opóźnienie lub odwołanie lotu zostało spowodowane tzw. okolicznościami nadzwyczajnymi tj. strajkiem pracowników lotniska lub kontroli ruchu lotniczego, nieprzewidzianą trudną sytuacją polityczną, ekstremalnymi warunkami pogodowymi, lub jeśli lot stanowiłby zagrożenie bezpieczeństwa pasażerów. Ciężar dowodu spoczywa na przewoźniku.

O odszkodowanie od linii lotniczej można ubiegać się zarówno samodzielnie, jak i działając przez profesjonalnego pełnomocnika.

Oczywiście każda sytuacja wymaga dokonania indywidualnej oceny, stąd niezbędna może okazać się pomoc adwokata.