Oferta

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i Sądem Najwyższym
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i Sądem Najwyższym
 • sprawy z oskarżenia prywatnego
 • obrona w postępowaniu wykonawczym, w szczególności w sprawach o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wyrażenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
 • sprawy o wykroczenia
 • inne sprawy

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę,
 • dochodzenie należności z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowań,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • ochrona własności i posiadania,
 • zasiedzenie,
 • służebności,
 • zniesienie współwłasności,
 • postępowanie wieczystoksięgowe
 • sprawy spadkowe (w szczególności stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek)
 • inne sprawy

Sprawy rodzinne

 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego
 • sprawy związane z władzą rodzicielską
 • sprawy z zakresu kontaktów między rodzicami a dziećmi
 • sprawy związane z ojcostwem i macierzyństwem
 • ubezwłasnowolnienie

Sprawy gospodarcze

 • obsługa prawna przedsiębiorców i przedsiębiorstw