Wakacje odwołane przez COVID-19 ? Możliwy voucher lub zwrot pieniędzy

Wakacje odwołane przez COVID-19? Możliwy voucher lub zwrot pieniędzy.

Niewątpliwie, rok 2020 nie sprzyjał wakacyjnemu wypoczynkowi za granicą: zamknięte granice, wstrzymane loty, tygodnie niepewności co do planowanego wyjazdu. Jeżeli epidemia koronawirusa pokrzyżowała wakacyjne plany, możliwe jest odzyskanie poniesionych kosztów.

 W ustawie z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przewidziano dwie formy odzyskania kosztów wyjazdu, który nie doszedł do skutku.

Voucher na kolejny wyjazd

Jeśli w związku z kolejną falą zakażeń podróżny zrezygnuje z zaplanowanego wyjazdu, nie poniesie strat. W ciągu 180 dni od dnia odstąpienia przez podróżnego od umowy o udział w imprezie turystycznej lub od rozwiązania przez organizatora turystyki umowy, które nastąpiły w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, organizatorzy turystyki mogą zaproponować podróżnym voucher na realizację imprezy turystycznej w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć odwołana impreza. Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną. W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki, świadczenie realizowane na podstawie vouchera podlega takiej samej ochronie jak realizacja świadczenia na podstawie dotychczasowej umowy o udział w imprezie turystycznej — źródłem zabezpieczenia świadczeń realizowanych na podstawie vouchera jest zabezpieczenie finansowe organizatora turystyki, obowiązujące w dniu zawarcia dotychczasowej umowy o udział w imprezie turystycznej. W praktyce oznacza to, że gdy biuro upadnie, to turysta, który już realizuje otrzymany voucher zmuszony będzie przerwać swój wypoczynek, a ten który jeszcze z niego nie skorzystał — może liczyć na zwrot pieniędzy.

Turystyczny Fundusz Zwrotów (TFZ)

W ustawie został także przewidziany Turystyczny Fundusz Zwrotów, stanowiący wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli podróżny nie otrzymał vouchera,  lub nie wyraził zgody na jego przyjęcie, może liczyć na wypłatę z TFZ na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć planowana impreza turystyczna. Można zatem poczytywać tę formę pomocy za pożyczkę udzielaną organizatorom turystyki. w celu zwrotu kosztów poniesionych przez podróżnych, w związku z odwołanym wyjazdem lub odpoczynkiem, z którego podróżny zrezygnował.

Aby skorzystać ze środków TFZ, liczącego przeszło 300 milionów złotych, organizator turystyki będzie musiał za pośrednictwem systemu teleinformatycznego złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) wniosek o udzielenie wypłaty wraz z wykazem umów od których podróżni odstąpili z powodu epidemii koronawirusa.  

Warunkiem udzielenia wypłaty będzie dokonanie przez organizatora wpłaty w wysokości 7,5 proc. łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem w terminie 7 dni od złożenia wniosku, a ponadto złożenie oświadczenia, iż że nie wręczył, ani nie wręczy on podróżnemu vouchera, oraz że nie dokonał zwrotu wpłat wniesionych przez podróżnego.

W celu uzyskania zwrotu, podróżny będzie musiał złożyć przez Internet wniosek do UFG, w którym także oświadczy, że nie otrzymał dotąd vouchera, ani zwrotu środków.

Fundusz po otrzymaniu wniosków, organizatora turystyki oraz podróżnego i po potwierdzeniu ich kompletności oraz zgodności danych, będzie miał 30 dni na ich weryfikację. Wypłata środków na konto podróżnego będzie dokonana po 14 dni od dnia zakończenia weryfikacji, która może zostać przedłużona nawet do 4 miesięcy.

Dotychczas organizatorzy imprez turystycznych mieli 180 dni na zwrot poniesionych przez podróżnych kosztów. Z uwagi na trudne warunki, w których się znaleźli i których nie można było przewidzieć, organizatorzy odmawiali wypłaty pieniędzy, zastępując to voucherami, którymi podróżni nie byli zainteresowani, a także nakazywali przymusowe przeznaczenie wpłaconych środków na inny wyjazd, czy sięgali po nieuczciwe rozwiązania, takie jak naliczanie dodatkowych kosztów, które nie były przewidziane umową.   Wydaje się, że zmiany zawarte w nowej Tarczy Antykryzysowej dla turystyki poprawią sytuację organizatorów turystyki, ale przede wszystkim, będą efektywniej chronić interesów samych podróżnych.

adw. Dawid Stacewicz

źródło grafiki: pixabay